Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
9,330
8,360
9,270
8,300
9,300
8,330
9,460
8,490
9,300
8,330
9,370
8,400
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Products & promotions
Petrolimex News
  • Báo chí cần tôn vinh những tấm gương chủ động thoát nghèo

    15/10/2018 01:38' CH
    Cổng TTĐT Chính phủ vinh dự nhận 2 giải, trong đó có 1 giải C của nhóm tác giả Quỳnh Hoa-Thái Sơn-Văn Lộc với tác phẩm “Thực hiện Nghị quyết 30a - Diện mạo mới trên huyện nghèo Đồng Văn” và một giải Khuyến khích cho tác phẩm “Một tấm gương giữ rừng” của tác giả Đỗ Hương.