Tin hoạt động | 01/12/2022

Đoàn TN Petrolimex Đà Nẵng đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 26.3.2022, tại Hội trường Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Xăng dầu Khu vực V lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 65 đại biểu đại diện cho 253 đoàn viên sinh hoạt tại 4 chi đoàn.

LĨNH VỰC KINH DOANH