Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
9,330
8,360
9,270
8,300
9,300
8,330
9,460
8,490
9,300
8,330
9,370
8,400
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • ĐTN tích cực, chủ động bảo vệ thương hiệu Petrolimex

    19/07/2018 05:47' CH
    Với vai trò, trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên Thanh niên Petrolimex tự giác, chủ động, tích cực phát hiện các CHXD giả, nhái góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ Petrolimex