Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
7,770
6,980
7,830
7,040
7,870
7,080
7,800
7,010
7,960
7,170
7,800
7,010
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Hướng dẫn nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền

    22/08/2017 07:38' SA
    24/8 PLX bắt đầu trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với mức 32,24%. Xin mời Quý vị cổ đông xem hướng dẫn chi tiết tại VB 1043/PLX-HĐQT & thông báo số 1042/PLX-HĐQT phát hành cùng ngày 04.8.2017. Trân trọng cảm ơn Quý vị đã gửi trọn niềm tin vào PLX.