Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
7,770
6,980
7,830
7,040
7,870
7,080
7,800
7,010
7,960
7,170
7,800
7,010
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Chào E5

    24/10/2017 02:03' CH
    Em nó có tên gọi đầy đủ là Xăng E5 RON 92, là con gái út ở Việt Nam. Trên em nó có chị gái tên là Xăng khoáng RON 95. Mấy ảnh cứ thích gọi em nó là E5 cho ngắn gọn & khác biệt. Ừ thì E5.