Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
7,770
6,980
7,830
7,040
7,870
7,080
7,800
7,010
7,960
7,170
7,800
7,010
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Petrolimex là nhãn hiệu nổi tiếng

    17/11/2017 03:38' CH
    Petrolimex được công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng theo kết quả Báo cáo nghiên cứu về Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tổ chức ngày 17/11 tại KS Grand Plaza Hà Nội.