Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
8,750
7,650
8,910
7,810
8,750
7,650
8,820
7,720
8,780
7,680
8,720
7,620
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Tết trồng cây 2018 tại CNXD Bắc Ninh

    22/02/2018 11:38' SA
    Tết trồng cây năm nay bên cạnh việc làm cho CHXD PLX ngày càng xanh - sạch - đẹp, thực hiện lời dạy của Bác; còn có ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống (13/3).