Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
8,750
7,650
8,910
7,810
8,750
7,650
8,820
7,720
8,780
7,680
8,720
7,620
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Tản mạn cùng phêi

    17/12/2017 12:27' SA
    Từ dạo Tập đoàn “hô hào” lập phêi để truyền thông, biết nhà nước đã cho phép, tôi nhờ anh em lập cho cái phêi. Rồi được tuần tôi xóa phêi. Ôi dào, muốn điên cái đầu luôn. Trên phêi thôi thì đủ thứ “tạp phế lù”; thật có giả có, “vàng thau lẫn lộn” - chả biết đâu mà lần. Ơ, nhưng sao hơn 2 tỷ người dùng. 2 tỷ người là một cái gì đó rất có lý chứ.