Tin Tập đoàn
  • Petrolimex Nghệ An chủ động PCCC kho xăng dầu mùa nắng nóng

    25/04/2019 02:01' CH
    2 kho xăng dầu lưu chứa một lượng hàng hóa xăng dầu rất lớn cùng hoạt động xuất nhập cho xe ô tô xitec dưới nền nhiệt nắng nóng trên địa bàn Nghệ An thì việc diễn tập nâng cao ý thức, tính sẵn sàng của NLĐ nhằm đảo bảo an toàn SX-KD ở mức tối đa.
Giá bán lẻ xăng dầu
Vùng
Gasoline A92
9.270
8.520
9.230
8.480
9.170
8.420
9.200
8.450
9.360
8.610
9.200
8.450
Tư liệu video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại