Tin Tập đoàn
  • Chào E5

    24/10/2017 02:03' CH
    Em nó có tên gọi đầy đủ là Xăng E5 RON 92, là con gái út ở Việt Nam. Trên em nó có chị gái tên là Xăng khoáng RON 95. Mấy ảnh cứ thích gọi em nó là E5 cho ngắn gọn & khác biệt. Ừ thì E5.
Giá bán lẻ xăng dầu
Vùng
Gasoline A92
7.770
6.980
7.830
7.040
7.870
7.080
7.800
7.010
7.960
7.170
7.800
7.010
Tư liệu video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại