Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
10,510
8,940
10,570
9,000
10,540
8,970
10,700
9,130
10,540
8,970
10,720
9,150
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Products & promotions
Petrolimex News
  • Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 23.5.2022

    23/05/2022 03:07' CH
    Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2022 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại website www.petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex.